DE VISIE DIE HIJ HEEFT GEGEVEN

BIJBELS FUNDAMENT

Door middel van Jezus een relatie met God opbouwen.
Het nieuwe, door God gegeven verbond, geleid door de Heilige Geest

DOEL VAN DE GEMEENTE (KERK)

Jezus leren kennen, middels het ene gebod dat hij gaf:
Hebt uw naasten lief als uzelf.
Te tonen hoe het Christelijk geloof simpel en praktisch vertaald kan worden naar het leven van alledag.

EEN PASSIE OM NA TE STREVEN

Leren dat voor God alles mogelijk is.
Mensen te doordringen van zijn grote, nauwelijks te bevatten liefde.
De hele wereld te laten delen in Zijn verlossing,
Een genade die alles te boven gaat

DOEN ZOALS JEZUS DEED

Jezus legt niemand iets op en oordeelt evenmin.
Dat voorbeeld moeten wij dus volgen.
Jezus zei: ‘Ik leg [sta] mijn leven vrijwillig af’.
Hetzelfde geldt voor ons, niemand wordt iets opgelegd