GEDICHTEN

Samen Bouwen

Samen bouwen aan Gods Koninkrijk hier op aarde.
God die samen met en door de mens wil werken.
God die via de mens naar buiten komt.
God aanwezig in de mens wil van binnenuit
genezen en herstellen.

Heb je de Goddelijke bron in jezelf ondekt
dan kun je dit weer doorgeven en mag je
je medemens bevestigen dat hij of zij deze Bron
ook in zich heeft en ook verder mag verspreiden
met de gaven en talenten die God gegeven heeft.

Zo wordt de aarde geheeld en wordt Gods koninkrijk
zichtbaar in en om ons heen.
Dan is er een nieuwe aarde, de hemel op aarde, gekomen
en zijn we allen gezamelijk terug gekeerd in God.
Wat een heerlijk vooruitzicht.

Gods liefdevolle heling

Opgenomen verwondingen in het leven afgedekt met vele lagen pleisters
om te kunnen overleven en die mijn leerproces weergeven in de verschillende jasjes.

Mensen die mij wilden meenemen op hun religieuze weg naar hun hemel.
Spirituele mensen die mij vertelden dat ik anders moest denken om gelukkig te kunnen zijn.
Mensen die alleen van mij hielden als ik het gewenste bedrag vertoonde en medisch opgeleide
mensen die geen andere pleister te plakken van verdovende medicijnen.
Zovele pleisters op zovele wonden die tezamen een grote wond vormden.

Door Gods vergeving is de wond nu bijna schoon.
Gods vergeving naar mezelf dat ik deze dingen als mogelijke waarheid had aangenomen.
Gods vergeving naar mijn medemensen omdat zij uit goede bedoelingen
vanuit hun verwondingen handelen.

Wat nu de rest is een groot zwart gat van een diepe wond van heter eigenlijk niet mogen zijn
tot een soort oerwond: het afgescheiden voelen van mijn medemensen en van mijn levensbron.

Gelukkig is god er bij.
Samen halen we de pleisters er af, één voor één en gaan we door alle pijnen heen.
Niet altijd even makkelijk, maar toch probeer ik met te blijven herinneren dat achter die
donkerte Gods licht straalt zoals in den beginne.

Heel lang heb ik naar een oplossing, een bron buiten mezelf gezocht,
maar de Bron, Gods bron, is in mij.
Een prachtige openbaring van God: Met elke inademing aden ik Gods liefdevolle heling in
die naar elk plekje gaat dat nog heling behoeft.
Wat een geschenk: ik kan het daadwerkelijk ervaren?

De wonden zullen gaan sluiten en het donkere, gapende gat zal steeds transparanter en lichter worden,
zodat ik een open kanaal voor God kan zijn.

En ik weet:
Samen met GOd zal ik mijn doel op aarde bereiken:
Met elke inademing adem ik Gods leifdevolle heling in en met elke uitademing wordt deze helende liefde
doorgegeven aan een ieder die God op mijn levenspad brengt.
Amen.